Działalność

W siedzibie Związku działa gabinet rehabilitacyjny, który wyposażony jest w:

  •  pole magnetyczne    - 4 zł
  •  ultradźwięki             - 6 zł
  •  interdynamic            - 4 zł
  •  solux                       - 4 zł
  •  laser                        - 5 zł
  •  tens                         - 4 zł
  •  trabet                      - 5 zł                   
  •  folel masujacy          - 4 zł 
  •  aparat uciskowy do pomiaru ciśnienia 
  •  masaż suchy ciała    - 12 zł (15 minut)

GABINET CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 8.30 - 13.00

Jak trudny jest dostęp do usług medycznych, wszyscy wiemy. Wiemy również, że przeciętnego emeryta lub rencisty nie stać na korzystanie z prywatnych gabinetów dlatego "nasz" gabinet cieszy się dużym zainteresowaniem.

Członkowie Związku o niskich dochodach mogą zostać zwolnieni z odpłatności.

Celem poprawy wydolności głównie dróg oddechowych, relaksu, oczyszczenia i wzmacnienia naszych członków, również w siedzibie Związku, utworzona została GROTA SOLNA:

GROTA CZYNNA JEST OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZ. 9.00 - 13.00 

Przy Zarządzie Okręgowym działają:

Komisja Kultury i Organizacji Wolnego Czasu - pracuje od wtorku do piątku od 9.00 do 13.00. Prowadzi działalność kulturalno - rozrywkową, sportowo - rekreacyjną     i turystyczno - krajoznawczą.

Komisja Socjalna - zajmuje się pomocą finansową i rzeczową członkom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Komisja ta pracuje w każdy wtorek od 11.00 do 13.00.

Pod egidą Związku działa Amatorski Klub Rękodzieła Artystycznego "AKRA", który skupia ludzi o zdolnościach manualnych oraz zespół wokalny "NIEZAPOMINAJKI'.

Związek wydaje kwartalnik pn.: "Nasze Sprawy". Zamieszczane tam są bieżące informacje na temat działalności Związku. Informator wychodzi w nakładzie obecnie 500 egzemplarzy  i jest bezpłatny.

Wydajemy zaświadczenia PKP uprawniające emerytów i rencistów do 37% zniżki przy zakupie biletów. Zaświadczenia te mogą być wykorzystane po 2 przejazdy  w ciągu roku.

W ramach współpracy z Pilskim Bankiem Żywności, w siedzibie Związku w pokoju nr 10, od wtorku do soboty wydajemy pozyskaną z "Biedronki" żywność.