Działalność

W siedzibie Związku działa gabinet rehabilitacyjny, który wyposażony jest w:

                                 CENY OD 01.01.2023 R.

  •  pole magnetyczne ................. - 5,00 zł
  •  ultradźwięki          ................ - 5,00 zł
  •  interdynamic        ................ - 5,00 zł
  •  solux                    .................- 5,00 zł
  •  laser                     ................. - 5,00 zł
  •  tens                      ................. - 5.00 zł
  •  trabet                   .................. - 5,00 zł                  
  •  folel masujacy       .................. - 5,00 zł
  •  aparat uciskowy do pomiaru ciśnienia 
  •  masaż suchy ciała (15 min.)....  - 15,00 zł

GABINET CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 8.30 - 13.00.....

Jak trudny jest dostęp do usług medycznych, wszyscy wiemy. Wiemy również, że przeciętnego emeryta lub rencisty nie stać na korzystanie z prywatnych gabinetów dlatego nasz gabinet cieszy się dużym zainteresowaniem.

Członkowie Związku o niskich dochodach mogą zostać zwolnieni z odpłatności.

Celem poprawy wydolności głównie dróg oddechowych, relaksu, oczyszczenia i wzmacnienia naszych członków, również w siedzibie Związku, utworzona została GROTA SOLNA:

GROTA CZYNNA JEST OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZ. 9.00 - 13.00 

Przy Zarządzie Okręgowym działają:

Komisja Kultury i Organizacji Wolnego Czasu - pracuje od wtorku do piątku od 9.00 do 13.00. Prowadzi działalność kulturalno - rozrywkową, sportowo - rekreacyjną     i turystyczno - krajoznawczą.

Komisja Socjalna - zajmuje się pomocą finansową i rzeczową członkom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Komisja ta pracuje w każdy wtorek od 11.00 do 13.00.

Pod egidą Związku działa Amatorski Klub Rękodzieła Artystycznego "AKRA", który skupia ludzi o zdolnościach manualnych oraz zespół wokalny "NIEZAPOMINAJKI'.

Związek wydaje kwartalnik pn.: "Nasze Sprawy". Zamieszczane tam są bieżące informacje na temat działalności Związku. Informator wychodzi w nakładzie obecnie 700 egzemplarzy  i jest bezpłatny.

Wydajemy zaświadczenia PKP uprawniające emerytów i rencistów do 37% zniżki przy zakupie biletów. Zaświadczenia te mogą być wykorzystane po 2 przejazdy  w ciągu roku.

W ramach współpracy z Pilskim Bankiem Żywności, w siedzibie Związku w pokoju nr 10, od wtorku do soboty wydajemy pozyskaną z "Biedronki" żywność.