Koła

KOŁA PODLEGAJĄCE BEZPOŚREDNIO POD
ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W PILE:
          

  1. BIAŁOŚLIWIE                                                                                                                                                                                                                                      PRZEWODNICZĄCY EDMUND RUTKOWSKI                                                                                                                                                                                            TEL. 883 639 724    

  2. UJŚCIE
     PRZEWODNICZĄCY MIROSŁAW HAUFA
     TEL. 698 648 750
      
  3. EXALO DRILLING PIŁA
      PRZEWODNICZĄCY JAN KOŁODZIEJSKI
      TEL. 503 661 849
                        
  4. DELEGATURA UW PIŁA
      PRZEWODNICZĄCA  JANINA WAŁOWSKA
      TEL. 513 272 986
    
  5. JARACZEWO
      PRZEWODNICZĄCy TADEUSZ MADAJ
      TEL. 602 337 765
    
  6. POŁAJEWO
      PRZEWODNICZĄCA  STANIAŁAWA MIELCAREK
      TEL. 602 697 666
    
  7. PRACOWNICY CYWILNI CSCS PIŁA
      PRZEWODNICZĄCA  WIESŁAWA PRAŻANOWSKA                                                                                                                                                                                    TEL.  694 742 250                                                                                                                     

    
   8. MIASTECZKO KRAJEŃSKIE                                                                                                                                                                                                                  PRZEWODNICZĄCA URSZULA jAGODZIŃSKA                                                                                                                                                                                        TEL. 667 984 210                                                                                                                                                                             

  9. KUŹNICA CZARNKOWSKA
      PRZEWODNICZĄCA MICHAŁ BIELECKI
     TEL. 601 145 587

     
 10. JASTROWIE
       PRZEWODNICZĄCA ŻMUDZIŃSKA-CZERWONAK URSZULA                                                                                                                                                                     TEL. 726 766 333 

 11. KACZORY Koło Nr 12 ul. Dworcowa 22                                                                                                                                                                                                  PRZEWODNICZĄCA  WANDA SĄDEJ  - zawieszenie na okres 1 roku - ze względu na stan zdrowia                                                                                                              PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEJ  MARIA DAMIĘCKA                                                                                                                                                              TEL. 663 597 326