Witamy

PZERiI Piła - Związek jest organizacją społeczną, pozarządową i niezależną.

Zarząd Główny Związku znajduje się w Warszawie i zrzesza w całej Polsce około pół miliona członków w 36 Oddziałach Okręgowych. Do Oddziału Okręgowego w Pile należy 12 Oddziałów Rejonowych, w których istnieją 32 koła terenowe, oprócz tego 11 kół podlega bezpośrednio pod Zarząd Okręgowy w Pile.

Ogółem okręg pilski działa w ośmiu powiatach, w których istnieje 55 jednostek organizacyjnych, zrzeszających ponad 8,6 tysiąca członków. Wśród nich są ludzie różnych profesji, o różnym wykształceniu, posiadający różne zdolności, usposobienia, zainteresowania i różny status materialny, niemniej jednak stanowimy jedną dużą rodzinę.

Skład Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Pile:
Leokadia Figurniak - przewodnicząca
Genowefa Rajek - v-ce przewodnicząca
Teresa Jendryka - v-ce przewodnicząca
Teresa Mielczarek-Pescht - skarbnik
Zenona Ibsz - sekretarz

OBECNIE URZĘDUJEMY OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 9.00 - 13.00