Kontakt

Siedziba Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidow znajduje się w Pile przy ul. Staromiejskiej 7.

 Kontakt:
 tel./fax: 067 350 93 80
 tel.: 067 212 41 96

 e-mail pzeripila@o2.pl

Chcesz należeć do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidow?
 
ZAPRASZAMY
Biura czynne:
wtorek - piątek godz. 9:00-13:00

Przy zapisie należy posiadać:
1. Dowód osobisty
2. Jedno zdjęcie legitymacyjne
3. Odcinek emerytury lub renty- nr decyzji przyznającej świadczenie.

W przypadku pobierania renty należy okazać "Orzeczenie Komisji Lekarskiej"

Roczna składka od 1.01.2024r. wynosi 60 PLN (5,00 PLN miesięcznie)
Jednorazowo wpłacamy:
- wpisowe - 5 PLN
- legitymacja - 5 PLN

Podstawa Uchwała Nr 53/10/XII//2023 Zarządu Głównego PZERiI  w Warszawie.